Sectie Historisch Onderzoek "Hollant"


Geachte lezer en belangstellende,

Wij zijn voortdurend op zoek naar informatie of nieuwe bronnen.

Van de historie van de Orde van Sint Jacob willen wij graag documentatie van het verloop van en de ontwikkelingen binnen deze orde, of betrekking hebbende op deze Orde.

Hebt u ideen,tips,suggesties en enige informatie inzake dan horen wij dat graag van u.

Dhr. D.W. Siebrecht / Voorzitter

e-mail : dwsiebrecht@icloud.com

tel. 0627185172

Drs. Albert H.Chr. de Bruijn / secretaris

Adres secretariaat SHOH

Mr. F.A. van Hallweg 63

1181 ZT  Amstelveen

Nederland

E-mail: hallweg@kpnmail.nl = contact met ons secretariaat


Algemene bestuursleden :

Drs. Michiel Schillhorn van Veen

Dhr. Floris de Boer

Uw bijdragen en mededelingen worden zeer op prijs gesteld.


Copyright © Alle rechten voorbehouden

De SHOH en OSJ is niet in staat, noch heeftzij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites.Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks onze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Verder houden we ons het recht voor deinformatie zonder vooraankondiging en op ieder moment te kunnen wijzigen of intrekken. Om deze redenen kunnen er aan deze website geen rechten worden ontleend. Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website worden gereproduceerd of verspreid, zonder uitdrukkelijke toestemming.

Copyright Stichting SHOH en OSJ © 2022. AllRights Reserved.