Sectie Historisch Onderzoek "Hollant"

St. Hist. Onderz. "Hollant" 2021 - 2018

Jaarstukken 2021 - 2020


Balans (in Euro)


31 dec.

2021


31 dec.

2020


Activa
Vaste activa
Bibliotheek
Boeken


799,44799,44Compact disks


25,0025,00


824,44824,44


Vlottende activa
Liquide middelen
Kas


0,000,00Bankrekening


91,1022,74Spaarrekening


0,000,00


91,1022,74


Overlopende activa


0,0097,38


0,0097,38


Totaal activa915,54944,56


Passiva
Eigen vermogen
Reserve
Algemene reserve


847,18810,15Mutatie algemene reserve


68,3637,03


915,54847,18


Vreemd vermogen
Schulden
Crediteuren


0,000,00Overlopende passiva


0,0097,38


0,0097,38


Totaal passiva915,54944,56

Jaarstukken 2020 - 2019Balans (in Euro)


31 dec.

2020


31 dec.

2019
Activa


Vaste activa


Bibliotheek

Boeken


799,44799,44
Compact disks


25,0025,00824,44824,44

Vlottende activa


Liquide middelen

Kas


0,000,00
Bankrekening


22,74-14,29
Spaarrekening


0,000,0022,74-14,29
Overlpende activa


97,3897,3897,3897,38
Totaal activa944,56907,53

Passiva


Eigen vermogen


Reserve

Algemene reserve


810,15844,36
Mutatie algemene reserve


37,03-34,21847,18810,15Vreemd vermogen


Schulden

Crediteuren


0,000,00
Overlopende passiva


97,3897,3897,3897,38
Totaal passiva944,56907,53Jaarstukken 2019 - 2018Balans (in Euro)


31 dec.

2019


31 dec.

2018
Activa


Vaste activa


Bibliotheek

Boeken


799,44799,14
Compact disks


25,0025,00824,44824,14

Vlottende activa


Liquide middelen

Kas


0,000,00
Bankrekening


-14,2920,22
Spaarrekening


0,000,00-14,2920,22
Overlpende activa


97,380,0097,380,00
Totaal activa907,53844,36

Passiva


Eigen vermogen


Reserve

Algemene reserve


844,36765,29
Mutatie algemene reserve


-34,2179,07810,15844,36Vreemd vermogen


Schulden

Crediteuren


0,000,00
Overlopende passiva


97,380,0097,380,00
Totaal passiva907,53844,36