Sectie Historisch Onderzoek "Hollant"

Joodse onderduikers in Rijnsburg

Een veilig nest voor vervolgden
Een veilig nest voor vervolgden
Verhalen in Rijnsburg
Verhalen in Rijnsburg

In mei 2015 wordt gevierd dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting.
Over de oorlogssituatie in Rijnsburg is al het een en ander gepubliceerd in diverse boeken en
tijdschriften' over de Joodse onderduikers in Rijnsburg is echter heel weinig gepubliceerd. Opdat
het verbergen van joden bij Rijnsburgse gezinnen niet vergeten wordt, ís het initiatief'genomen
om hierover een boek samen te stellen. De werkgroep die dit op zich genomen heeft bestond uit
niet-professíonele interwiewers die hun uitwerkingen van de verhalen hebben geschreven vanuit
eigen vaardigheden en inzicht. De werkgroep heeft geen onderzoek gedaan naar de historische
juistheden van hetgeen aan hen verteld werd. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van informatie
van het internet, b.v. Yad vashem publicaties, NIOD, Genootschap oud Rijnsburg en Museum
Katwijk. Ook is, met toestemming, geput uit het boek 'Rijnsburg in turbulente tijden (diverse
schrijvers) en het boek'ln antwoord op je vragen' van mevrouw J.P. van der Laan-Boelens.
De opsomming van de Rijnsburgse verhalen is niet volledig. Er zullen meer families geweest zijn
die onderduikers in huis gehad hebben, waarvan de werkgroep niet op de hoogte gesteld is.

Leden van de werkgroep:
Wim de Beer
Hans Bleichrodt
Piet Kralt
Hermien Kralt-Post
Adrie Lindhout
Wí1 Zandbergen-van der Meij

Ook werkten mee:
Genootschap Oud Rijnsburg
Fred Veldman: meelezer
Peter Leenheer: drukwerk begeleiding
Wim Bak vormgeving
Aug. v. d. Linde/ J. Ruijgrok: illustratie omslag

April 2015 - Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door giften van:
Lionsclub Rijnsburg-Valkenburg
PCBO Vereniging voor Protestants-Christelijk Basis Onderwijs
Ook werd de Meerburgprijs 2014 toegekend aan dit project.